Elektronska prijava političkih subjekata za učešće na izborima u Bosni i Hercegovini

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pripremila je on-line portal e-Izbori čija je funkcija omogućiti učesnicima izbornog procesa jednostavniji pristup podacima i podnošenje prijava elektronskim putem.
On-line portal e-Izbori- Modul politički subjekti će biti dostupan za podnošenje prijava na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH od dana raspisivanja izbora pa do krajnjeg roka za podnošenje prijava.
Za više detalja pogledajte
Tehničko uputstvo za korištenje on-line portala e-Izbori za prijavu političkih subjekata za učešće na izborima u Bosni i Hercegovini